SurveySupport

Vooroever- en strandsuppletie

Kustgebieden worden voortdurend bedreigd door weerselementen. 
 
Kustversterking wordt gewaarborgd door middel van vooroeversuppleties en strandsuppleties. Ieder jaar voeren verschillende waterbouwbedrijven deze werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat.
 
In opdracht van deze waterbouwbedrijven voeren wij de singelbeam- en multibeammetingen uit. Wij brengen voornamelijk het zand inwingebied in kaart en de gehele kuststrook waar op dat moment de vooroeversuppleties en strandsuppleties zich plaatvinden. Door de bijdrage van ons, aan de vooroever en strandsuppleties kunnen wij kusterosie tegen gaan.