SurveySupport

Diensten

SurveySupport is een onafhankelijk nationaal- en internationaal opererend bedrijf, gespecialiseerd in hydrografische peilwerkzaamheden. 

SurveySupport is gespecialiseerd in (single- en multibeam) hydrografische dienstverlening. SurveySupport heeft zich in de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen tot een regionaal- nationaal- en internationaal opererende dienstverlener. 

Altijd op maat van de klant en op de meest uiteenlopende werkterreinen. Wij verlenen onze diensten aan onder andere rijksinstellingen waaronder Rijkswaterstaat, havenautoriteiten, onderzoekcentra, en de marine- en offshore industrie.


Single Beam

Dit type meting wordt vaak gebruikt op ondiepe wateren waarbij geen vlak dekkende metingen van belang zijn.

Single Beam metingen werkt door geluidsgolven naar de zeebodem te zenden. Met het verschil tussen zenden en ontvangen van een geluidsgolf wordt de waterdiepte bepaald.

Met Single Beam metingen kan je snel een groot gebeid in kaart brengen. Tijdens de metingen worden lijnen om de betreffende gevraagde meters gevaren. Over het algemeen liggen de single Beam lijnen om de 25,100 of 200 Meter.

Het voordeel van single Beam metingen is ook dat je ondiep kan meten tot 20 cm onder de transducer.

Single Beam

 
Multi Beam

Voor vlak dekkende hydrografische metingen maken wij gebruik van een dualhead multibeam systeem. Door deze opnames te verwerken kunnen 3D afbeeldingen worden gegenereerd die de diepte en vorm van de zeebodem weergeven.

Een multibeam zendt in één keer, in tegenstelling tot de singlebeam, meerdere geluidspulsen uit onder verschillende hoeken. Deze bundel van pulsen vormt een verticale waaier onder het schip. Deze waaier loopt van loodrecht onder het schip in dwarsscheepse richting aan beide zijden. Door deze bundel wordt een breed pad gemeten op de zeebodem. Dit pad wordt breder naarmate de diepte groter wordt. 

Multibeam metingen worden vaak gebruikt voor projecten waarbij het van groot belang is om te weten hoe de gehele zeebodem eruit ziet, denk hierbij aan vaarwegen, havens, scheepswrakken, vooroever en strandsuppleties.

Multi beam scheepswrak


Multi beam pijpleiding

 


Side Scan Sonar

Voor nauwkeurige detectie van wrakken, kabels of leidingen maken wij gebruik van side scan sonar. In combinatie met de dualhead multibeam krijgt u een uiterst gedetailleerd resultaat.

Een side scan sonar vis zend akoestische signalen dwars op de zeebodem uit, afhankelijk van de samenstelling van de bodem en de objecten waarop het signaal reflecteert, wordt een beeld gecreëerd, gebaseerd op schaduwwerking.

Side Scan Sonar

 


 

ADCP metingen

ADCP ( Acoustic doppler current profiler ) metingen worden gebruikt om de stroomrichting en snelheid van het water te bepalen. Een ADCP zendt een puls uit met een vaste frequentie, die gereflecteerd worden door de deeltjes in het water. Op deze manier worden frequentie veranderen waargenomen door de ADCP. Deze frequentie verandering geeft de snelheid aan van het water.
Meerdere dagen per jaar verrichten wij ADCP metingen. Wij varen dan 13 uur lang dwars op het getij, heen en weer over de aangegeven lijn van Rijkswaterstaat. Dit doen wij zodat we de eb- en vloedstroom volledig kunnen meten met de ADCP. Zo meten wij 13 uur lang de snelheid van het water.