SurveySupport

Maritiem Archeologisch onderzoek

Maritiem Archeologisch onderzoek is een zeer gewaardeerde methode om verzonken landschappen en wrakstukken (zoals schepen en vliegtuigen ) te kunnen ontdekken.

Maritiem Archeologisch onderzoek is in sommige gevallen ook nodig wanneer er nieuwe activiteiten gaan plaats vinden op en in het water. Hierbij kunt u denken aan nieuwe zandwingebieden of nieuwe windmolenparken.

In opdracht van Archeologische bedrijven werken wij graag mee aan de bescherming en waarborging van de scheeps- en vliegtuigwrakken die behoren tot het cultureel historisch erfgoed van Nederland.

Om deze gegevens te verzamelen maken wij gebruik van de nieuwste apparatuur zoals onze dualhead multibeam, back scatter en Side Scan Sonar.